Bez Çanta Blog

Geri Dönüşüm ve Önemi

Geri dönüşüm kağıt, cam, plastik vb. olan katı atıkların özelliklerine göre ayrıştırılıp, içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere çevrilmesidir.

Yeniden değerlendirilme imkanına sahip olan atıkların bazı fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrardan üretim sürecine girmesine geri dönüşüm denir.

Geri dönüşümün ortaya çıkması kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile de başedebilmek için aranılan ve geliştirilen çeşitli yöntemler sonucunda ortaya çıkmıştır.

Geri dönüşümdeki amaç, kaynakların lüzumsuz bir şekilde kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile beraber atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülebilir.

Plastik, kağıt, cam, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini de büyük ölçüde önleyecektir. Ayrıca katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanmış olacaktır. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile toplanılmasıdır.

Bez çantalarının geri dönüştürlebilmesinin çevre temizliği için önemi

  1. Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
  2. Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
  3. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
  4. Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur
  5. Katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi sağlanır. 

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım